Skip to content

home

Den ständiga kvalitetskontrollen av teknisk keramik under tillverkningen är en garanti för god kvalitet och för att våra kunder ska bli nöjda. Att uppfylla våra kunders specifikationer och ritningar är grunden för vår kvalitetskontroll. Vi använder många olika metoder och utrustningar för att inspektera vår avancerade keramik. Vi håller också kommunikation med kunderna under prodction och kontrollerar varje steg noggrant för att producera. Vi kommer att lagra kvalitetsdata för spårbarhetsändamål för förbättring.